Центральненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів протягом 2015-2016 навчального року продовжила роботу з реалізації заходів, спрямованих на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, інших державних програм і концепцій, а також керівних законодавчих актів і інструктивно-методичних документів. щодо одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів, створення умов для здобуття якісної освіти, формування життєво–необхідних орієнтацій, збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я учнів, формування бажання і уміння вчитись, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний розвиток особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей, стимулювання їх самоосвітньої діяльності, виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до самої себе і навколишнього світу.

Педагогічний колектив доклав певних зусиль до забезпечення рівного доступу до освіти, 100% охоплення дітей території обслуговування школи ( с. Центральне, с. Андріївка, с. П’ятирічка, с. П’ятихатка ) навчанням. До 1-го класу зараховано 12 учнів, до 10-го -8 учнів. Забезпечено організований безкоштовний підвіз 37 учнів та 3 педагогічних працівників до місця навчання та роботи з с. П’ятирічка, с. П’ятихатка.

Результативність навчально – виховного процесу.

Аналіз роботи школи за 2015-2016 навчальний рік показує, що педагогічний колектив разом з дирекцією школи протягом даного періоду проводив певну роботу по покращенню навчально-виховного процесу, підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Всі основні напрямки роботи були сплановані на основі аналізу підсумків минулого навчального року, при участі вчителів, батьків, громадськості. В школі діють усі рекомендовані органи врядування закладом, виконання управлінських обов'язків цих органів зафіксовано в Статуті. Реалізуючи поставлені завдання, педагогічний і учнівський колектив школи досягнув у основному задовільних результатів. 2015—2016 навчальний рік закінчило 122 учнів. Атестовано 110 учнів 3-11 класів. 14 учнів мають досягнення високого рівня, 51 – досягнення достатнього рівня, 35 – середнього рівня, 10 – початкового рівня. Для організації індивідуального навчання учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, у вересні 2014-2015 навчального року було здійснено необхідні заходи, підготовлено пакет документів. Організація індивідуального навчання, розподіл навчальних годин здійснювались згідно Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України № 732 від 20.12.2002 р. і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 січня 2003 р. за № 9/7330, наказу МОН України №797 від 15.10.2004р «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», листа МОН України №1/9 від 11.01.2005р. щодо кількості годин для організації індивідуального навчання для дітей окремих категорій, наказу МОН України №432 від 19.05.2008р. «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Вчителями-предметниками були складені індивідуальні навчальні плани на кожного учня відповідно кількості годин, відведених на кожний предмет. Були затверджені та узгоджені з батьками тижневі розклади занять з учнями з урахуванням рівномірного розподілу навантаження. Проведення занять фіксувалось у спеціальних журналах індивідуального навчання. Результати навчальних досягнень учнів своєчасно заносились до класних журналів.

Аналіз результатів підсумкових контрольних робіт, тестування, перевірки техніки читання, виступ учнів на І, ІІ і ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з основ наук, державної підсумкової атестації свідчать про достатній рівень загальної ерудиції, сформованість цілісного світосприйняття, розуміння закономірностей розвитку суспільства більшої частини учнів. Так, за результатами моніторингу навчальних досягнень учнів з базових дисциплін спостерігається поступове підвищення якості навчального процесу з української мови, математики в початкових класах, з української мови в 7, 8, 11 класах, з математики в 6,7 класах, фізики в 7, 11 класах.

Рівні навчальних досягнень учнів 2-11 класів

Клас Атестовано Початковий Середній Достатній Високий % як.
1 - - - - -
2 - - - - -
3 11 1 4 4 2
4 14 - 3 6 5
1-4 25 1(4%) 7(28%) 10(40%) 7(28%) 68%
5 10 - 4 3 3
6 15 1 8 6 -
7 15 3 10 1 1
8 9 5 1 2 1
9 18 7 4 7 -
5-9 67 16(24%) 27(40%) 19(28%) 5(6%) (34%)
10 8 1 1 5 1
11 12 - 3 6 3
10-11 20 1(5%) 4(20%) 11(55%) 4(20%) (75%)
1-11 112 18(16%) 38(34%) 40(36%) 16(12%) (48%)

Аналіз навчальних досягнень учнів 3-11х класів за 2 роки показав, що якісний показник знань школярів зріс на 3,8 %.

Проте найбільшим суттєвим недоліком є невміння учнів застосовувати набуті знання у практичній діяльності, вирішувати нестандартні життєві ситуації. Аналіз показників навчальних досягнень у порівнянні з попереднім навчальним роком свідчить про те, що поступово зменшується кількість учнів, які мають досягнення початкового рівня. Значно збільшилась кількість учнів з високим рівнем навчальних досягнень. Якщо аналізувати навчальні досягнення учнів 1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл., то найвищими вони є у молодших класах (якість знань 68%,).

На виконання шкільної програми “ Здібна дитина ” в школі протягом 2014-2015 навчального року проводилася послідовна робота з здібними учнями. 28 учнів школи взяли активну участь у районних та обласних олімпіадах.46 учнів школи – активні учасники районних конкурсів, турнірів, змагань, 2 - обласних конкурсів за різними номінаціями. За результатами участі команди школи в районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2014-2015 навчальному році учень 7 класу Харченко М. зайняв І місце з математики, учень 11 класу Іванцов О. з фізики та ІІІ місце в Конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, учениця 7 класу Донець В. з української мови, учениця 10 класу Самойленко Л. з української мови, учениця 5 класу Сабадин Євгенія ІІІ місце в Конкурсі знавців української мови ім. Т.Г. Шевченка, учень 11 класу Іванцов О. став призером ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики (Кенгуру)

І місце на районному конкурсі-огляді «Перлини Миронівщини», зайняли учениця 11 класу Береснєва А. 2 класу Стадніченко Т., танцювальний колектив школи, хореографічний колектив школи, учениці 7 класу Барбарук А., Багатченко С. Призові місця в районному конкурсі «Поезія це завжди неповторність» зайняли учениця 7 класу Барбарук А. , учень 5 класу Москаленко Микола. Учні школи зайняли ІІ місце у Всеукраїнській історико-географічній експедиції «Історія міст і сіл України». Згідно Положення про Золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та Срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 №584 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 №186) учні 11 класу, за наслідками навчання в 10 – му класі і результатів навчальних досягнень в І – му семестрі 2011 – 2012 навчального року, нагороджений Золотою медаллю – Іванцов Олександр Олександрович; Срібною медаллю – Манукова Вікторія Віталіївна, Сіроштан Карина Андріївна.

У випускних класах проводилась державна підсумкова атестація. Хороші знання виявили учні 4-го класу, учні 11-го класу, учні 9-го класу з математики, географії, біології, художньої культури.

За результатами ДПА рівень навчальних досягнень учнів випускних класів (4,9,11кл.) становить:

Результати ДПА учнів 4-го класу (вчитель Франовська Н.В.)

К-сть учнів Назва предметів Рівні досягнень Якість знань
В Д С П %
13 Математика 8 4 1 0 92
13 Українська мова 7 5 1 0 92
13 Укр. читання 7 6 0 0 100
39 Разом 22 15 2 0 95

Результати засвідчують , що учні засвоїли програмовий матеріал. Творчо-репродуктивний рівень становить в середньому 85 %.

Результати ДПА учнів 9 класу:

Предмети К-сть учнів В Д С П Вчитель
1. Укр. мова 18 1 10 5 2 Полішко О.І.
2. Математика 18 3 10 5 0 Макуха Н.В.
3. Географія 18 4 7 6 1 Ставська Л.О.
4. Біологія 18 4 8 6 0 Калюжна Л.І.
5. Художня культура 18 7 5 5 1 Копилова Н.О.

За результатами ДПА рівень навчальних досягнень учнів 9 кл. становить:

Високий-21 %;

Достатній – 44%;

Середній-30%;

Початковий – 3%

Результати ДПА учнів 11 класу:

Предмети К-сть учнів В Д С П Вчитель
1. Укр. мова 11 7 4 0 0 Іванова Р.І.
2. Українська літ. 11 10 1 0 0 Іванова Р.І.
3. Географія 2 1 1 0 0 Ставська Л.О.
4. Біологія 3 2 1 0 0 Калюжна Л.І.
5. Фізика 2 2 0 0 0 Совєтова Г.П.
6. Світова літ. 3 1 2 0 0 Чистова Г.М.
7. Англ. мова 1 1 0 0 0 Москаленко Т.М.

Рівень навчальних досягнень учнів 11 класу за результатами ДПА становить:

Високий -72.7%;

Достатній -27.3 %

Питання впровадження профільного навчання врегульовано Законом України «Про загальну середню освіту», Концепцією профільного навчання у старшій школі (затверджена наказом МОН України від 11.09.2009 р. №854).

Навчальний процес у старшій школі, згідно завдань профільного навчання, спрямований на підготовку учнів до самостійного оволодіння знаннями та вміння трансформувати набуті знання в загальнонавчальні та життєві компетентності. За період функціонування профільних класів вчителі-предметники набули досвіду роботи у класах фізико-математичного, філологічного профілів. Під час формування профільних класів враховувалось бажання учнів до вивчення одного чи групи предметів, кадрова, методична та матеріально-технічна база навчання. Основою для відбору учнів у 10-й клас філологічного профілю на 2011-2012 н. р. служили результати річного оцінювання, державної підсумкової атестації з української мови і літератури.

Протягом року вчителями-предметниками здійснювався моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з профільних предметів, за наслідками якого планувались корекційні заходи з метою підвищення якості знань учнів. При аналізі результатів контрольних робіт з профільних предметів відмічено позитивну динаміку протягом року, достатні показники навченості на кінець року в усіх класах. Результати навчальних досягнень учнів стабільні та прогнозовані. Враховуючи контингент учнів, середній, в цілому, рівень підготовки учнів 9-го класу, актуальним залишається питання оптимальної організації навчально-виховного процесу з категоріями учнів, мотивація яких до навчання недостатня, крім того, існують проблеми з засвоєнням навчального матеріалу у повному обсязі, зокрема з профільних предметів. Питання індивідуального консультування учнів, їх розвитку потребує ефективної реалізації.

Метою профільного навчання в школі є створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, врахування та забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів, здібностей учнів у тій сфері діяльності, з якою у них пов’язаний вибір майбутньої професії. Аналіз моніторингових досліджень досягнень учнів профільних 10-го і 11-го класів показує, що їхня успішність з профільних предметів в цілому не змінюється. Деякі коливання (4 – 5%) пояснюються ускладненням навчального матеріалу та зростанням вимог щодо вивчення профільних предметів. У 2011-2012 навчальному році педагогічним колективом школи проведений також комплекс заходів щодо підготовчої роботи з учнями допрофільного 9-го класу.

У школі працює колектив педагогів у складі 20 чоловік. Усі вчителі мають відповідну освіту, працюють за фахом. З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки молоді і спорту України дирекція школи регулярно проводила виробничі наради, наради при директорові, співбесіди з окремими вчителями.

Якісний склад педагогічних кадрів школи 2015-2016 навчальному році:

/Files/images/Безымянный.jpg

вищої категорії – 13

І категорії - 5

вчитель-методист - 2

старший вчитель - 9

Серед проблем, над якими працюють вчителі школи найбільш значущими є самореалізація особистості вчителя і учня шляхом використання інноваційних технологій у системі особистісно-орієнтованої освіти. Щороку вчителі школи проходять курсову перепідготовку щодо запровадження інноваційних технологій на уроках.

У минулому навчальному році колектив школи продовжив роботу над реалізацією науково-методичної проблеми школи «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження освітніх інноваційних технологій» У рамках роботи над єдиною методичною проблемою на засіданнях методичних об’єднань вчителів початкових класів (кер Чіпко Л.В.) , суспільно – гуманітарного (кер. Плахотнік М.А.) та природничо – математичного циклів (кер. Совєтова Г.П.) були розглянуті питання шляхів розвитку навичок самоосвіти школярів, вчителі школи були ознайомлені з інноваційними методами навчання; як наслідок активізувалась самоосвітня діяльність вчителів щодо вивчення сучасних підходів до навчання і виховання школярів, планування і оформлення матеріалів роботи з самоосвіти;

Атестація педагогічних працівників школи у 2015-2016 навчальному році проводилась відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010р. №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за №1255/18550, Змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327), враховуючи листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»: від 06.01.2011 №1/9-6, від 26.01.11 №1/9-44, від 22.02.2011 №1/9-118, від 31.08.2011 №1/11-8241, від 23.09.2011 №1/9-727, наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 20.09.2011 №652 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

Адміністрацією школи, атестаційною комісією було заплановано та здійснено наступні заходи. У серпні-вересні здійснено аналіз перспективного плану атестації та курсової перепідготовки вчителів, ознайомлено педагогічний колектив з нормативними документами щодо атестації, видано відповідні накази. У жовтні закріплено вчителів за членами адміністрації для вивчення системи та узагальнення досвіду роботи, визначено критерії оцінки професійної компетентності вчителів. Атестаційна діяльність розпочалась зі складання графіка проходження атестації, плану заходів. На основі цього вчителі, які атестувались, складали і погоджували з атестаційною комісією індивідуальні плани-графіки роботи. Здійснювалось консультування вчителів з оформлення атестаційних матеріалів. Необхідна інформація з атестації була представлена на стенді “Атестація - 2014”, а саме: критерії оцінювання результативності професійно-педагогічної діяльності, порадник для самоперевірки «Я і атестація», нормативні документи, консультації з питань атестації, перспективний план атестації та курсової підготовки. У січні 2014 року адміністрацією школи до відома педагогічного колективу було доведено інформацію про Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Організовано вивчення норм, які містяться у вищезазначеному документі: про позачергову атестацію педагогічних працівників, про порядок присвоєння педагогічних звань, про повноваження атестаційної комісії, про атестацію вчителів, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестацію педагогічних працівників, які мають непедагогічну вищу освіту тощо. Адміністрація школи здійснювала індивідуальне консультування вчителів, які атестуються, щодо роз’яснення окремих питань.

В атестаційний період відбувалось вивчення рівня кваліфікації вчителів, узагальнювались і систематизувались матеріали педагогічного досвіду. Використовувались такі підходи до атестації, як самоаналіз діяльності педагогів, презентація досвіду роботи, створення учительського портфоліо. Було забезпечено оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів школи. Презентації досвіду роботи вчителів, які атестувались на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та педагогічного звання, були представлені на засіданні методичної ради школи.

Для оцінки діяльності вчителів, які атестуються, традиційно використовувалась рейтингова система, яка забезпечила об’єктивність оцінювання праці педагога, можливість відстежити динаміку професійної майстерності у міжатестаційний період. Педагогічна діагностика відбувалась на основі вивчення базових компетентностей: методологічної, соціально-психологічної, інформаційної, інтелектуальної та інших. Рівень кваліфікації вчителів, які атестуються, визначався за результатами відвідування уроків і позакласних заходів. Здійснювався моніторинг рівня навчальних досягнень учнів на основі результатів контрольних зрізів. Враховувались професійні досягнення вчителів (участь у конкурсах професійної майстерності, творчих проектах, якість підготовки учнів до участі у різних видах інтелектуальних змагань).

У 2015-2016 навчальному році атестувалося 2 вчителів. За підсумками атестації вони підтвердили відповідність кваліфікаційній категорії. Атестаційною комісією відділу освіти Миронівської районної державної адміністрації вчителю початкових класів Франовській Н.В. встановлено кваліфікаційну категорію “ Спеціаліст вищої категорії ”. вчителю світової літератури підтверджено кваліфікаційну категорію “ Спеціаліст вищої категорії” Атестація показала бажання і готовність самовдосконалюватися, підвищувати свій методичний й фаховий рівень. Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів. План курсової підготовки виконується.

Внутрішкільний контроль здійснюється планомірно та систематично, згідно з річним планом роботи школи, поточними планами роботи директора та заступників директора, графіками атестації тощо. На основі річного плану роботи школи на початку навчального року складається графік внутрішкільного контролю, в якому визначаються терміни і види контролю. В 2015-2016 навчальному році здійснювався контроль (з відповідним узагальненням наказами по школі): за станом планування вчителями та класними керівниками , веденням шкільної документації, станом викладання навчальних предметів, самоосвітньої діяльності вчителів, організацією гарячого харчування учнів, роботи з охорони життя та здоров’я дітей, роботою гуртків та факультативів, станом виховної роботи з учнями. Крім того , розглядалися ті чи інші питання, що виникали в зв’язку із виробничою необхідністю, вказівками органів управління освітою та державної влади. У ході вивчення питань якості навчально-виховного процесу дирекцією школи розробляються рекомендації вчителям та класним керівникам щодо його поліпшення.

Тематика педагогічних рад відповідала планам роботи школи і спрямована на вирішення пріоритетних завдань. Аналіз роботи школи за рік. Основні напрямки роботи на 2015-2016 н.р. Серпень 2014р., Реалізація особистісно орієнтованого підходу до організації самостійної діяльності учнів на уроці. Січень 2014 р., Формування творчої особистості учнів як соціальна і педагогічна проблема і завдання педагогічного колективу на наступні 3-5 років. Березень 2014 р. Забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи як одна з основних умов реалізації особистісно зорієнтованого навчання. Травень 2014 р.

Ділова документація школи ведеться згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів. У школі наявні і ведуться всі необхідні документи згідно з переліком обов'язкової ділової документації і вимогами до їх оформлення та терміну зберігання. Крім того, обов’язково наявні нормативно-правові та інструктивно - методичні документи, необхідні для здійснення навчально-виховного процесу і господарської діяльності школи у відповідності з вимогами до загальноосвітніх навчальних закладів. За веденням ділової документації здійснюється постійний контроль, роботи. Питання щодо ведення ділової документації, і особливо класних журналів, журналу факультативів та гурткової роботи, систематично вивчаються, контролюються і розглядаються на нарадах при директорі, методичних та інструктивних нарадах.

Важливим залишається питання оновлення і модернізації комп’ютерної техніки. Кабінет інформатики (завідуючий Фоманюк А.С.) укомплектований 5 комп’ютерами (рік встановлення – 2002) з локальною мережею, підключений до мережі Інтернет. У наявності також принтер, мультимедійний проектор. Функціонування кабінету недостатньо забезпечує можливості проведення занять з інтелектуально обдарованими учнями, доступу учнів та вчителів до мережі Інтернет.

З метою впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес створено і поповнюється банк електронних засобів навчання, навчальних проектів та презентацій з усіх предметів. На перспективу винесено питання створення шкільної медіатеки. Залишаеться актуальним питання використання електронних програмних засобів, навчальних посібників, що зумовлено відсутністю широких технічних можливостей.

На даний момент можливості оснащення комп’ютером шкільної бібліотеки та створення електронної бази підручників не реалізовані.

Інформаційно-комп’ютерні технології використовуються в управлінський діяльності. У користуванні адміністрації школи 1 комп’ютер підключений до мережі Інтернет. В процесі роботи використовується автоматизована база даних для ведення кадрового обліку, здійснюється шкільний моніторинг, систематично оновлюється шкільна база даних . В управлінській діяльності використовується банк електронних документів.

Необхідною умовою ефективного впровадження у навчальний процес інформаційних технологій є підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Але не всі педагогічні працівники пройшли курси комп’ютерної грамотності, необхідне подальше навчання вчителів з метою ефективного використання знань ІКТ в освітньому процесі. Адміністрацією школи ведеться облік курсової перепідготовки, здійснюється перспективне планування.

Педагогічний колектив школи прагне забезпечити єдність навчання з вихованням, на уроках і в позакласній роботі формувати духовно багату особистість, громадянина української держави на основі відновлення національних традицій, розвитку демократичних, гуманістичних відносин на основі Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. План виховної роботи школи та плани виховної роботи класних керівників, були затверджені на засіданнях методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплювали всі напрямки виховання Основних орієнтирів, та включали у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні заходи. Шкільне самоврядування представлене як на рівні школи, так і на рівні класних колективів. Назва органу учнівського самоврядування «ТЕМП» (талановите, ерудоване молоде покоління) складається з 12 членів і об’єднує в собі центри навчання і творчості «Ерудит», дисципліни і порядку «Феміда», преси і інформації «Свічадо», спорту і здоров’я «Олімп», культури і відпочинку «Паростки» . Прийнято конституцію учнівського самоврядування, розроблено Положення про президента. Членами учнівського самоврядування проводилася шефська робота з молодшими школярами, волонтерська робота з ветеранами Великої Вітчизняної війни, учні надавали допомогу в організації та проведенні спортивних свят, загальношкільних культурно-масових заходів, концертів. У 2013-2014навчальному році працювала Рада профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, яка проводила роботу з учнями, схильними до порушень дисципліни, проводила заходи щодо запобігання негативних проявів в підлітковому середовищі. Протягом навчального року адміністрацією та класними керівниками проводилась систематична робота з сім’ями, в яких проживають та виховуються діти, що опинились у складних життєвих обставинах. Ці сім’ї відвідувались адміністрацією школи, класними керівниками, під час проведення профілактичних рейдів, матері учнів були заслухані на засіданнях Ради профілактики правопорушень. Учні, що опинились у складних життєвих обставинах були охоплені гуртковою роботою, з боку класних керівників здійснювався контроль за відвідуванням ними навчальних занять, проводилась індивідуальна робота. За окремими планами протягом 2013 – 2014 навчального року в школі відзначалися такі Дні: День знань, Всеукраїнський день бібліотек, День працівників освіти, День Українського козацтва, День Української писемності, День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День збройних сил України, День прав людини, День Соборності України, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення колишнього СРСР з Республіки Афганістан, День захисника Вітчизни, Міжнародний жіночий день, День Чорнобильської трагедії, День Перемоги; Заходи до 16-ї річниці Конституції України та 21-ї річниці незалежності України, «Брейн-ринг» для ерудитів. Переважна більшість класних керівників, вчителів працюють творчо, кваліфіковано і компетентно. Вони зуміли згуртувати учнівські колективи, створити в них атмосферу доброзичливості, взаєморозуміння і взаємоповаги, налаштувати на плідну працю, спрямувати їх діяльність на формування високих етичних норм, національної самосвідомості школярів. (Чіпко Л.В., Франовська Н.В. 4 кл., Макуха Н.В. 5 кл., Чистова Г.М. 6 кл., Совєтова Г.П. 10 кл.)

Проте, незважаючи на деякі позитивні зрушення, в роботі педагогічного колективу є ще ряд суттєвих недоліків і упущень, внаслідок чого значна частина учнів навчається нижче своїх можливостей, 46 учнів( 42%) мають середній рівень навчальних досягнень, відсутній стійкий інтерес до навчання. Потребує вдосконалення і більшої результативності робота з обдарованими дітьми. Потрібно підняти роль учнівського самоврядування, потребує вдосконалення зміст роботи по діагностиці дитячо-юнацьких колективів.

Виконання чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, дотримання протипожежних заходів, профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. Наказом по школі № 12 від 01.09.2014 року призначені відповідальні особи з питань охорони праці: заступник директора з навчально-виховної роботи, завідувачі кабінетами фізики, інформатики, спортивного залу, майстерні. Відповідальні особи ознайомлені з наказом під розпис. Між адміністрацією школи і профкомом укладена угода з охорони праці. Є акти взаємоперевірки її виконання. Щорічно комісією складаються акти дозволу на експлуатацію навчальних кабінетів. У кожному навчальному кабінеті, спортивному залі, майстерні розроблені та затверджені інструкції з охорони праці. Проводиться їх своєчасний перегляд. Є правила внутрішнього розпорядку, затверджені загальними зборами трудового колективу. Школа має акт прийняття закладу до нового навчального року та протоколи випробування опору заземлення та ізоляції електромережі. На початок навчального року розроблено, зареєстровано та затверджено посадові інструкції працівників та інструкції з охорони праці. Дирекцією школи проводиться інструктаж працівників та учнів з реєстрацією у відповідних журналах, розроблено та затверджено інструкції, програми проведення інструктажів. Питання попередження травматизму розглядаються на нарадах при директорі, засіданнях педради.У рамках профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму протягом 2011-2012 н.р. у школі проводилися відповідні заходи. Проводились єдині уроки безпеки дорожнього руху, Місячник «Увага! Діти на дорозі!», конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, дорожнього руху, конкурси малюнку «Мій друг – світлофор», «Червоний, жовтий, зелений», плакату «Безпечний рух – запорука життя», конкурс малюнків та плакатів за темою «Обережно! Вогонь!». Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму. Багато уваги приділялося фізичному вихованню, харчуванню, оздоровленню дітей, санітарному стану території та приміщення школи, зміцненню навчально-матеріальної бази.

Проблемою є стан фізичного здоров’я учнів. За наслідками аналізу обстеження серед учнів 1 - 11класів в 2013 – 2014 навчальному році виділяються домінуючі види захворювань:

порушення зору – 54 учнів 41 %;

відхилення в опорно-руховій системі– 79 учні 60 %;

захворювання ендокринної системи – 18 учнів 14 %

хвороби внутрішніх органів– 29 учень 22 %

ЛОР захворювання - 56 учні 42 %

захворювання органів травлення – 6 учнів 4.5%;

серцево-судинної системи – 2 учні 1,5 %.

Хвороби органів дихання– 4 учні 3 %

Аналіз результатів медичного обстеження педагогів та учнів свідчить про велику кількість відхилень від норм здоров'я.

Корекційно-оздоровчі заходи, які проводяться у школі:

Введено в режим навчальних занять усіх класів оздоровчої гімнастики,

індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання на основі фізіолого-гігієнічних рекомендацій, групові й індивідуальні заняття, лікувальна гімнастика ( в групі – 17 учнів), комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів,

підвищення рухової активності, раціональне харчування, залучення батьків до роботи з популяризації здорового способу життя та культури здоров'я.

Складаються «листки здоров'я» з медичними рекомендаціями, вони вкладаються у класні журнали, щоб учителі-предметники могли ними користуватись.

Щорічно проводяться планові медичні огляди учнів. Протягом 2013-2014 навчального року 18 учнів (14 %) оздоровилося в пришкільному оздоровчому таборі, «Колосок», 21 учень (16 %) в інших санаторіях.

З метою формування здорового способу життя в школі повинні бути створені умови для забезпечення виконання школярами обсягу рухової активності, розвитку фізичних якостей (фізкультурні хвилини і паузи, “години” рухової активності, заняття в секціях з метою підготовки до проведення моніторингу рівня їх фізичного розвитку та здоров'я. Необхідно створити в школі базу даних щодо рівня фізичного здоров'я школярів і висвітлити їх на підсумкових педагогічних нарадах та батьківських зборах.

У школі системно проводиться робота щодо забезпечення соціальної підтримки дітей пільгової категорії. Створено відповідний банк даних. Традиційно на початку навчального рок

Кiлькiсть переглядiв: 900

Коментарi